Khun Win's House

Location: ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Area: 928 Sq.m.

Scope of work: Architectural Design 2017

Progress: Approved

เจ้าของบ้านต้องการพื้นที่อาคารเพิ่มขี้นจากเดิม เผื่อไว้ให้กับครอบครัวของลูกชายและลูกสาว พื้นที่อาคารเดิมเป็นบ้าน 2 ชั้น มีการต่อเติมอาคารเดิม สภาพอาคารส่วนต่อเติมกับบ้านเดิม มีรอยร้าว หลังคารั่ว เจ้าของรับแขกบ่อย ต้องการพื้นที่สำหรับรับแขกขนาดใหญ่ พื้นที่แบ่งออกเป็น 3 โซน (Merging)เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่สำหรับเป็นพื้นที่บริการ เช่น จอดรถ พื้นที่สำหรับแม่บ้าน คนขับรถ ซักรีด ส่วนพื้นที่ (Activities) จะเป็นพื้นที่เชื่อมบ้านเก่า และ บ้านใหม่ ให้เกิดการใช้พื้นที่ร่วมกันของคนในครอบครัว ส่วนพื้นที่ (Privacy) ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในบ้านแบ่งพื้นที่เป็น 3 ชั้น สำหรับ 3 ครอบครัว เราทำการออกแบบโดยเริ่มจากการรื้อถอนส่วนต่อเติมที่มีรอยร้าวและรอยรั่วออก เก็บอาคารเดิมไว้ สวมอาคารใหม่โดยให้พื้นที่โถงลิฟท์เป็นแกนหลักให้ทางเดินเชื่อมอาคารทั้ง 3 ส่วน ให้ทางสัญจรกระชับ และกระจายพื้นที่ใช้สอยออกเป็นโซน

พื้นที่จอดรถจะแบ่งทางสัญจรเป็นทางเข้าหลักและทางเข้ารอง ใช้กำแพงทึบกั้นพื้นที่ภายในให้มีความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น ที่จอดรถสามารถจอดรถได้ 10 คัน โครงสร้างหลังคาที่จอดรถ เราออกแบบให้มีเสาน้อยที่สุด และได้ระยะยื่นของหลังคาให้ได้มากที่สุด โดยการใช้สลิงดึงผืนโครงสร้างหลังคาเข้ากับตัวเสาเหล็ก

ลานกรวดหินเป็นที่สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง เปิดช่องให้กว้างเพื่อเชื่อมพื้นที่ของบ้านเข้าด้วยกัน วางตำแหน่งต้นไม้ให้เกิดมุมมองขึ้น เนินดินลาดลงสู่ลานให้น้ำไหลมารวมกันตรงกรวด หิน ซ่อนตำแหน่งรางน้ำไว้ใต้พื้นกรวด

พื้นที่กิจกรรมด้านหน้า เราออกแบบให้ระแนงกันแดดเป็นบานเลื่อนขนาดใหญ่ ฝาไหล คือสิ่งที่นำมาปรับใช้ เพื่อลดความร้อนให้กับตัวอาคาร ลดทอนขนาดและความยาวของอาคาร ด้วยการให้ระแนงฝาไหลเป็นเส้นตั้ง ให้อาคารเป็นสัดส่วนชัดเจนขึ้น

พื้นที่กิจกรรมด้านหลัง เราจะเก็บต้นไม้เดิมของโครงการไว้ ออกแบบให้อาคารสอดรับกับต้นไม้ ให้เกิดเป็นคอร์ด (Courtyard) วางตำแหน่งสระว่ายน้ำให้เกิดเงาสะท้อนน้ำของต้นไม้และอาคารให้ดูร่มรื่นขึ้น ช่องเปิดส่วนใหญ่จะให้เป็นบานเลื่อนเชื่อมพื้นที่ของด้านหน้า อาคาร และพื้นที่ด้านหลัง ให้รู้สึกเป็นพื้นที่เดียวกัน