197

Location: ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร

Area: 180.00 sq.m.

Scope of work: Architectural, Interior Design , Landscape Design2018

Contractor: Siraphob Assets Part.,Ltd.

Photographer: KarN Tantiwitayapitak

Progress: Completed

โครงการ 197 ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะพุทธมณฑล สาย 2 พอดิบพอดี เราจึงพยายามคำนึงถึงมิติด้านต่างๆที่จะเชื่อมโยงกับสวนสาธารณะนี้เพื่อให้สถานที่ทั้ง 2 ต่อเนื่องกัน ทั้งในแง่มุมมอง, รูปแบบทางสถาปัตยกรรม และกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ในโครงการประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ พื้นที่สำหรับธุรกิจและพื้นที่จัดกิจกรรม พื้นที่ธุรกิจประกอบไปด้วยร้านเบเกอรี่ สำนักงานสถาปนิก และร้านกาแฟโบราณ ส่วนลานกินกรรมหมุนเวียนมีไว้เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศอันดีให้แก่โครงการและพื้นที่รอบๆ

เราอยากให้ภาพรวมของโครงการดูกลมกลืนไปกับสวนสาธารณะที่อยู่ฝั่งตรงข้าม และอยากให้โครงสร้างอาคารเป็นส่วนตกแต่งไปด้วยในเวลาเดียวกัน เราจึงเลือกแสดงพื้นผิววัสดุประกอบอาคารแบบตรงไปตรงมา แล้วเลือกวัสดุธรรมชาติในส่วนตกแต่งอาคาร

เราเลือกโครงสร้างเหล็กมาใช้เป็นหลักเพื่อร่นระยะเวลาในการก่อสร้างและเพื่อให้โครงสร้างอาคารดูบางเบา